HB Media update!

----------------English version below-----------------------------------

Hey sexy modellen en filmsterren 

Omdat HB media dit jaar weer opnieuw wordt opgestart wilden we het direct goed doen en jullie laten weten wat er allemaal gebeurt. Vandaar dit grote update bericht. Mochten er hierna nog vragen zijn, stuur gerust een mailtje met je vragen naar HBMedia@dwv...

Ten eerste hebben we voorlopig een tijdelijke opslagplek voor al het beeldmateriaal. Deze kan je hier vinden of via tiny.cc/tempwolk. Deze is gemaakt omdat de wolk er al een tijdje uitligt en zo kan de WWW even goed de tijd nemen om hem weer op te zetten. Je kunt bij deze drive komen met elk account dat je wilt, je hoeft hier niet een UTwente account voor te hebben

In deze drive willen we graag de volgende structuur houden zodat beeldmateriaal opzoeken en verwerken voor ons makkelijker en minder werk is. Dit zorgt hopelijk dat we daardoor het maximale uit het gemaakte beeldmateriaal kunnen halen. Ga even rondkijken op de drive, er staat al materiaal op.

Jaar>>Activiteit met datum>>Fotos/Videos>>Welke/wiens camera>>beeldmateriaal

 

Het volgende puntje waar we het over wilden hebben zijn de cameras van Hardboard. We hebben bij Hardboard twee camera's: een Sony alpha A5100 (de HBcamera) en een GoPro Hero 5 (HBGopro). Deze kunnen in principe vrij gebruikt worden maar we willen beter doorhebben wanneer welke camera gebruikt wordt. Dus vanaf nu moet je een mail sturen naar camera@dwv... waarin je zegt welke camera('s) je meeneemt, waarvoor je ze gebruikt, en waar je naar toe gaat. We hebben gekozen voor een email omdat je dit makkelijk kan doen terwijl je in de acco staat bij een vaardag of terwijl je hypefilmpjes de dag van tevoren kijkt bijvoorbeeld.

Bij het gebruik van één van de camera's horen een paar regels zodat jij en de volgende hardboarder chill beeldmateriaal kunnen schieten. Dit zijn de algemene regels, de volledige set kan je vinden in het HR

  • Stuur een mailtje over de camera die je meeneemt
  • Degene die het mailtje stuurt is verantwoordelijk dat de camera's heel en volledig terugkomen. 
  • Voordat je de camera('s) teruglegt op de juiste plek in de acco, haal je de opslagkaart leeg, zet je het het beeldmateriaal op de drive, en laad je de batterijen op. 

Binnenkort zullen we ook handleidingen op de wolk zetten hoe alles moet met de cameras, die zijn we nog in elkaar aan het zetten. Als je nog niet weet hoe de cameras werken, vraag een oudere hardboarder hoe het moet, hij/zij wil je vast helpen hiermee. Anders kan je ons altijd nog een mailtje sturen.

Deze handleidingen zullen we samen met de cameras ook een mooi plekje/kast geven in de acco maar deze is nog onder constructie. Zodra dit in de acco staat zullen we hier nog een bericht over sturen. 

We hebben nog een belangrijk punt bewaard voor het laatst. Wij gaan ervan uit dat wij al het beeldmateriaal op de drive en de wolk kunnen gebruiken voor promotie binnen en buiten Hardboard. Hier ben je als lid mee akkoord gegaan bij je inschrijving volgens de AVG wetgeving. Wil je echter dat beeldmateriaal van jou niet wordt gebruikt, stuur dan een email naar HBMedia@dwv... en wij zullen daar rekening mee houden. Het volledige privacy beleid van Hardboard kan je HIER vinden.

Hopelijk hebben we jullie hiermee genoeg geïnformeerd zodat jullie dit jaar epische beelden kunnen maken en zien. We hopen jullie allemaal in beeld te zien!

Namens HB Media

Martijn, Kyana, Wybe, Leander, Lars, Tim vdK, Matthieu en Jelly

 

 

~English version~

Hey sexy models and moviestars

Because HB Media is started over again, we wanted to start correctly and let you guys know what is happening. That is why there is this big update message. If you have any questions after this, don't hesitate to email your questions to HBMedia@dwv...

First off, we have set up a temporary drive to store all footage. You can find this drive here or via tiny.cc/tempwolk. This was made because the wolk (Hardboard's own storage drive) has been down for a while, and the WWW can now take their time to repair it. You can reach this drive with every account that you have, you do not need an Utwente account to access it. 

In this drive we would like to keep the following structure, so that searching and processing footage will be easier and less work for us. This will hopefully make sure we can get the maximum out of the footage everybody makes. Go check out the drive as there is already footage on it. 

Year>>Activity with date>>Photos/Videos>>Which/whos camera>> Footage 

 

The next point we would like to discuss are the cameras Hardboard has. There are two: a Sony alpha A5100 (the HBcamera) and a Gopro Hero 5 (HBGopro). These are in principle free to use, however we would like to know when which camera is being used. So from now on, if you want to use the camera(s), you need to send an email to camera@dwv... stating which camera(s) you are taking, what you are using them for, and where you are taking them. We chose this emailsystem because this can be done easily and quickly, for example when you're in the Acco to go surfing or when you are watching hypemovies the day before. 

With use of the cameras, there are rules you need to follow, so you and the next Hardboarder can have an epic session with them. These are the general rules, the complete set of rules can be found in the HR

  • Send an email before you take a camera with you
  • The one who send the email is responsible that the camera returns complete and without damage.
  • Before you put the camera(s) back at the right place in the Acco, you clear the storage cards, put the footage on the drive, and charge the batteries. 

Soon we will also put manuals on the drive how to do everything with the cameras, but they are being made. If you don't know yet how the cameras work, ask an older Hardboard how to, he/she will probably be able to help you. Otherwise you can always still email us. 

These manuals will also be at the cameras in the Acco. For that a new storage space will be build, this is also still under construction. As soon as this is realized, a new message about it will be send.

 

As last but definetly not least, we assume all footage stored on the drive or the wolk can be used for promotion within or outside of Hardboard. You agreed to this when signing up as Hardboard member, in accordance with Dutch Privacy Laws. If you do not want that footage of you is used, pleas send an email to HBMedia@dwv... and we will adjust to it. The complete privacy policy of Hardboard can be found HERE

Hopefully we informed you enough that you can make and see some epic footage this year! We hope to see you all in footage this year!

On behalf of HB Media

Martijn, Kyana, Wybe, Leander, Lars, Tim vdK, Matthieu en Jelly

 

©DWV Hardboard, de dag waarop Pasen en Pinksteren gelijk vielen, 2011
Mede mogelijk gemaakt door GoalGorilla Drupal webdevelopment