OLIE

~~~~English below~~~~
 

Het is weer tijd om te trainen! Het meest slopende event van het jaar komt eraan! Je gaat die avond kapot en de volgende dag kom je je bed niet uit; we hebben het natuurlijk over de OLIE!!

 
Een paar van jullie zullen zich nu afvragen, waar staat dat voor? Nou, OLIE staat voor Onmeunig Lam In Enschede. Je zult het ondertussen al begrijpen. Het doel is met zo veel mogelijk Hardboarders een mooi feest te hebben en daarbij zoveel mogelijk bier/bikkelbooster/wijn/sangria/alcohol te drinken als lichamelijk mogelijk is. Daarvoor is training dus erg belangrijk!
 
Trainen van je arm, om alle alcohol naar je mond te brengen. Trainen van je tong en keel, om te genieten van alle goudgele gerste-natjes en ze zo snel mogelijk naar binnen te krijgen. En ten slotte trainen van je lever, om je hoeveelheid alcohol te maximaliseren. Daar kan je elke donderdag bij de Gold Rush voor trainen met je borrelkaart! Maar dat hoeft niet alleen op donderdagen te gebeuren, je kan het ook dit weekend al beginnen bij de feesten van Bevrijdingsdag. Het doel is om de tap non stop te laten lopen!
 
Waar gaat dit festijn dan plaatsvinden? Dat is bij de enige echte TTC-SRH De Beugelaar! Deze historische huis ligt gelegen tussen de uni en de stad op Olieslagweg 90-92
Hoeveel gaat dit mijn portomonnee kosten? Wij gaan proberen alle drank uiterst goedkoop in te slaan bij onze Oosterburen dus wij verwachten dat jij voor rond de 10 euro onbeperkt jouw gang kan gaan. 
 
Schrijf je snel in en haal zoveel mogelijk van je HBuddies over om mee te doen want meer Hardboarders is meer beter! (en meer alcohol!)
 
 
TLDR:
Wat: OLIE
Waar: De Beugelaar, olieslagweg 90-92

Kosten:  ~€10

Tijd: 21:00
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
The time has come to train! The most gruweling event of the year is coming! You're going to get broken down that night and you won't be able to leave your bed the next morning. Of course we are talking about the OLIE (oil in English)!!! 
 
A few of you might think now, what does that mean? Well, prepare yourself for oldskool hardcore Dutch, OLIE stands for Onmeunig Lam In Enschede. Literally translated this means; Unearthly F***ed up In Enschede. By now you would probably understand what we are going to do. The goal is to have a party with as much Hardboarders as possible and try to drink as much beer/bikkelbooster/wine/sangria/alcohol as physically is possible. And to do that, training is very important!
 
Train your arm, to bring your drinks to your mouth. Train your tongue and throat, to enjoy the taste of the liquid gold and drink them as fast as possible. And as last, train your liver, to maximize your alcohol intake. You can train every Thursday at the Gold Rush with your drinking card! But it doesn't have to be on Thursdays, you can already start this weekend at the festivals of Liberation day! To goal is to let the tap run uninterrupted!
 
Where will this party be? That is at the one and only TTC-SRH De Beugelaar! This historic house is positioned between the university and the city at Olieslagweg 90-92.
How much will this cost me? We are going to try to buy all the alcohol at bottom prices at our eastern neighbours, so we expect that you can drink unlimited for around 10 euros.
 
Subscribe quickly to the event and get as much of your HBuddies to tag along, because more Hardboarders is more better! (and more alcohol!)
 
 
TLDR:
What: OLIE (OIL)
Where: De Beugelaar, olieslagweg 90-92
Costs: ~€10
Time: 21:00

 

©DWV Hardboard, de dag waarop Pasen en Pinksteren gelijk vielen, 2011
Mede mogelijk gemaakt door GoalGorilla Drupal webdevelopment